ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συνήθης διαδικασία και ο αιτούμενος εξοπλισμός για την σύνδεση της επιχείρησης στο ασύρματο δίκτυο του Zantewifi που ακολουθείτε είναι η τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας που θα λαμβάνει το σήμα και θα το μεταφέρει εντός της επιχείρησης με το απαιτούμενο καλώδιο δικτύου UTP 5 και θα το διαμοιράζει με Router ειδικού τύπου για την σωστή κατανομή της ταχύτητας έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν περισσότεροι χρήστες ταυτόχρονα.


 Για την ορθή και αποτελεσματική εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού χρίζεται ανάγκης μίας επιτόπιας μελέτης ώστε να καλύπτονται οι εξειδικευμένες ανάγκες κάθε οικιακού χώρου ξεχωριστά.